Nog
259
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 259 dagen


Inwoners positief over toekomstvisie gemeente Maashorst

Geplaatst op 17 september 2019

Inwoners van de gemeente Landerd en Uden hebben hun mening gegeven over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst. Dit gebeurde tijdens de zogenaamde consultatieronde. “De toekomstvisie is een stuk dat op basis van de input van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen. De resultaten op de toekomstvisie zijn overwegend positief,” vertelt burgemeester Marnix Bakermans (Landerd). “We zijn blij met de bevestiging dat inwoners zich herkennen in deze visie op onze nieuwe gemeente,” vult burgemeester Henk Hellegers (Uden) aan.

De resultaten 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben tijdens de consultatieronde (van 2 tot en met 8 september 2019) de gelegenheid gehad om te reageren op de toekomstvisie. Dit kon zowel via een gesprek met een medewerker van de gemeente op straat als online via een enquête. In totaal gaven 665 mensen uit Landerd en Uden hun reactie. 93% van deze respondenten is op de hoogte van de herindeling. Daarnaast is er overwegend positief gereageerd op de nieuwe naam Maashorst. Twee derde van de respondenten is positief, neutraal of heeft er geen mening over. Ook zijn de thema’s, die op basis van de uitdagingen en het Festival gemeente Maashorst zijn bepaald, goed ontvangen. Dit zijn de volgende vier thema’s: 1. Zes dorpen: één gemeente, 2. Een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken, 3. Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen en 4. Samen denken, samen doen. Wilt u alle resultaten graag zien? Bekijk dan de website www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

De volgende stap
De toekomstvisie is een van de stukken die op 24 oktober voorligt bij de gemeenteraden van Landerd en Uden. De gemeenteraden besluiten tijdens die raadsvergadering over het herindelingsontwerp, inclusief de toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde. Op maandag 30 september aanstaande bereiden de beide gemeenteraden tijdens een gezamenlijke commissievergadering deze raadsvergadering voor.

Na besluitvorming door de raden op 24 oktober aanstaande start de zienswijzeprocedure. De gemeenteraden gebruiken deze input als basis voor een definitief besluit in maart 2020. 

Gemeente Maashorst
Gemeente Landerd en gemeente Uden zijn vanaf 1 januari 2022 de gemeente Maashorst. Een gemeente met zo’n 57.000 inwoners die bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.