Nog
234
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 234 dagen


Meerwaarde Maashorst


Het samengaan van Uden en Landerd moet voor de inwoners van de nieuwe gemeente een grote meerwaarde hebben op allerlei verschillende terreinen:

Landerd en Uden willen samen één Maashorstgemeente zijn. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met sterke kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Een gemeente die er toe doet in de regio, die iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen. Een gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen. 

Bewoners uit de kernen worden betrokken bij het herindelingsproces. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken!