Nog
310
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 310 dagen

Samen op weg naar één gemeente Maashorst

STATEMENT (met betrekking tot het debat in de Tweede Kamer vandaag, 11 februari 2021)

Update (19.15 uur, 11 februari 2021)

We vinden het fijn dat de stemming over het amendement is uitgesteld, al hadden we uiteraard liever gezien dat het amendement niet op tafel lag. We gebruiken de tijd om met de Tweede Kamer in gesprek te gaan. We zullen aangeven dat we een zorgvuldig proces over de herindeling hebben doorlopen. Een proces waarin participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de zes kernen een nadrukkelijke plek heeft gekregen.

Morgen (vrijdag 12 februari) praten we verder over het vervolg.


STATEMENT (16.30 uur, 11 februari 2021)

We maken ons grote zorgen over het verloop van het debat in de Tweede Kamer. Het voorliggende amendement doet geen recht aan het zorgvuldig doorlopen proces over de herindeling. Het uitvoeren van het amendement zal, gezien de grote verdeeldheid in Schaijk, naar onze verwachting niet leiden tot een gedragen andere gemeentelijke indeling.

Het voorstel tot herindeling van Uden en Landerd is tot stand gekomen na een uitgebreid en zorgvuldig proces van participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de zes kernen. Nu wordt dit voorstel, zonder de gemeentebesturen en de inwoners van de zes kernen gehoord te hebben, door de Tweede Kamer gewijzigd. Wij vragen de Tweede Kamer dan ook het amendement niet aan te nemen.

Henk Hellegers en Marnix Bakermans
Burgemeesters van Uden en Landerd


Landerd en Uden zijn samen op weg naar één nieuwe, krachtige en groene gemeente Maashorst. Deze zal op 1 januari 2022 van start gaan. Jij mag als toekomstige inwoner meedenken en meepraten over die nieuwe gemeente. Hoe zou volgens jou de gemeente Maashorst eruit moeten komen zien?

Op deze vraag is al massaal gereageerd. In de eerste plaats met fantastische inzendingen op de uitdagingen. En ook tijdens het goed bezochte Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 zijn wij verrast met allerlei ideeën, wensen en uitdagingen. Hieronder vind je een beeldverslag van het festival.

Samen op weg naar de gemeente Maashorst!

Agenda

 • 18
  feb
  Gezamenlijke Voorbereidende Commissievergadering
  De gemeenteraden van Landerd en Uden bereiden in deze vergadering de raadsvergadering van 4 maart 2021 voor. 
 • 04
  mrt
  Gezamenlijke raadsvergadering

  De gemeenteraadsleden van Landerd en Uden vergaderen samen.