Nog
67
dagen

Op weg naar gemeente Maashorst

Nog 67 dagen

Uitdaging! Nieuwe gemeente Maashorst vlag

Hanneke uit Uden hecht veel waarde aan het erfgoed van de regio. Zij vindt het belangrijk dat de rijke geschiedenis van Landerd en Uden terug blijft komen. Het zou jammer zijn als dit ontbreekt in de nieuwe vlag. Vandaar dat Hanneke een drietal ontwerpen heeft gemaakt waar belangrijke elementen uit het erfgoed terug naar voren komen gecombineerd met moderne elementen uit het heden. De koppeling tussen het verleden en heden komt hier mooi in terug.

Dick daagt gemeente Maashorst uit!

Dick geeft aan dat samengaan betekend dat er meer geld komt vanuit de staat. Gemeente Maashorst moet ervoor zorgen dat deze pot evenredig wordt verdeeld over alle kernen.

Archana's mooiste plek van gemeente Maashorst

Archana vindt dat er genoeg plekken zijn om rustig te vertieren in de nieuwe gemeente Maashorst.

Marith en Hanne dagen gemeente Maashorst uit!

Marith en Hanne vinden Uden een gezellig en leuk centrum waar genoeg horeca en leuke hippe zaakjes aanwezig zijn. Zij vinden wel dat er meer winkelaanbod rondom babyspullen en -kleding mag zijn.

Club Abstract Uden daagt gemeente Maashorst uit!

Club Abstract Uden daagt gemeente Maashorst uit! Zij willen graag een gaybrapad voor alle lhbt'ers uit Uden en de omgeving. 

Rick uit Uden daagt gemeente Maashorst uit!

Rick uit Uden skate vaak in het park in Uden. Hij daagt de gemeente Maashorst uit om het skatepark te vernieuwen!

De mooiste plek van Tilly van den Hoogen: de Natuurspeeltuin Schaijk

Tilly van den Hoogen vindt de Natuurspeeltuin Schaijk de allermooiste plek van de gemeente Maashorst. "Kinderen kom buiten spelen in de speeltuinen van Schaijk. Kom vooral buitenspelen in de Natuurspeeltuin aan het Oliemeulen in Schaijk."

Mientje van Gaal is verdeeld over de Maashorst

Mientje van Gaal denkt dat kleine dorpen rondom Oss positief zijn over de nieuwe gemeente Maashorst, maar dat Oss achteruit gaat. Ook is het voor haar niet direct duidelijk wie bedoeld wordt met "Maashorst". De Maashorst is namelijk een natuurgebied en het is daarom voor haar onduidelijk dat er ook plaatsen tot de Maashorst behoren maar dat zij niet bij de nieuwe gemeente horen.

Roy daagt gemeente Maashorst uit!

Roy daagt gemeente Maashorst uit om een klimaat te vinden en te ontwikkelen waarin ondernemend Maashorst een goeie band met elkaar krijgt en waarin een goeie samenwerking ontstaat. Ook vindt hij belangrijk: hoe gaan we er met zijn alle voorzorgen, de burger in de gemeente Maashorst samen met de ondernemers, dat ook de kleinere winkeltjes behouden kunnen blijven. Oftewel hoe gaat de klant eraan bijdragen dat zij het hele internet shoppen achter zich laten en juist de winkels in hun eigen gemeentes steunen. "Zodat het er op het lange termijn eruit komt te zien, zoals we hier in Schaijk hebben. Het is een heel mooi centrum. Een dorp waar we echt trots op mogen zijn!" 

Uitdaging van Anke

Anke uit Zeeland daagt de nieuwe gemeente Maashorst uit om te kijken naar de aanvragen van inwoners alsof zij het zelf hebben aangevraagd. 

Uitdaging!

Deze inwoners van Uden vinden dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in Hofstukken. 

Uitdaging van Helene

Helene daagt gemeente Maashorst uit!

Helene vindt dat voor alle inwoners de voorzieningen bereikbaar moeten zijn. Anders moet de gemeente naar de inwoners toe wanneer deze inwoners niet meer mobiel zijn.

De favoriete plek van Karin

De mooiste plek in Uden is volgens Karin de Klantstraat. Karin helpt graag de klanten van de nieuwe gemeente Maashorst.

Uitdaging van Nancy

Dit is Nancy van Brabantzorg in Volkel. Het leven van de bewoners wordt aangenamer door de betrokkenheid van vele vrijwilligers. Hoe houden we ook in de toekomst het aantal vrijwilligers op peil?

Diede van leerlingenraad Wizzert vindt het belangrijk dat er in de nieuwe gemeente Maashorst veel groen blijft.

Diede van leerlingenraad Wizzert vindt het belangrijk dat er in de nieuwe gemeente Maashorst veel groen blijft. Ook moet er voldoende ruimte blijven voor dieren, zodat ze goed kunnen blijven leven. "Als er veel groen blijft zodat iedereen een fijne woonomgeving heeft."

Nora van de leerlingenraad Wizzert

Nora van de leerlingenraad Wizzert vindt belangrijk in de nieuwe gemeente Maashorst dat we zuinig zijn op de natuur. Ook moet er naar elkaar geluisterd worden, zodat er geen ruzie ontstaat. 

Giel is lid van de leerlingenraad Wizzert en heeft een idee voor de nieuwe gemeente Maashorst

Giel is lid van de leerlingenraad Wizzert en heeft een idee voor de nieuwe gemeente Maashorst. "Mijn idee is om op de kerk en op nog meer huizen zonnepanelen te leggen. Ook kunnen van die kleine windmollentjes gezet worden voor meer energie. Dit is beter voor het milieu." 

Ivar van de leerlingenraad Wizzert

Ivar is lid van de leerlingenraad Wizzert. Ivar vindt het belangrijk dat kinderen kunnen blijven spelen. "Anders gaan ze niet sporten, maar juist meer op de bank zitten en dat willen wij niet. Ik wil dat er meer speeltuinen komen met meer speeltoestellen."

Uitdaging van leerlingenraad Wizzert

"Ik vind het belangrijk dat in de nieuwe gemeente Maashorst prullenbakken komen waar je groente, plastic en glas kan scheiden. Een prullenbak met drie gaten waarin je het afval kan scheiden." 

Leerlingenraad Wizzert

Diede wil graag dat er een kindergemeente komt. Zij heeft het idee dat kinderen vaak op hele andere dingen letten. Deze ideeën komen niet aanbod, omdat niemand er over praat. Wanneer er een kindergemeente komt kunnen deze ideeën naar voren komen. Hierdoor worden kinderen betrokken bij de gemeente Maashorst.

Henrie Lamers daagt gemeente Maashorst uit!

Henrie Lamers namens DAW Schaijk heeft een uitdaging voor de gemeente Maashorst. "Het is logisch dat de gemeente moet beschikken over geldelijke middelen. Ik wil dan wel aandacht voor de OZB. Dit moeten verenigingen betalen aan de gemeente."

De mooiste plek van Uden is volgens José stadscafé Eyck

Mooiste plek van Uden volgens José is stadscafé Eyck. Prachtig uitzicht vanaf het terras.

"Uden is gewoon compleet"

José vindt dat Uden veel voorzieningen heeft. "Uden is gewoon compleet". En het prachtige natuur gebied de Maashorst. Toch is het rustig in Uden. Dit wil zij graag behouden in de nieuwe gemeente Maashorst.

"Wat ik uniek vind aan Uden, maar dat is denk ik beetje Brabants, dat altijd die terrassen vervuld zijn. Dat is gezellig!"

José geeft aan dat in een aantrekkelijk centrum de terrassen vol zijn. "Wat ik uniek vind aan Uden, maar dat is denk ik beetje Brabants, dat altijd die terrassen vervuld zijn. Dat is gezellig!" Dat vind zij belangrijk

"Aandacht voor jongeren in gemeente Maashorst"

Ans vindt dat in de nieuwe gemeente aandacht moet zijn voor de jeugd. Het moet voor hen aantrekkelijk zijn om er te blijven wonen.

Bezoekers willen ondersteuning bij bezoek aan ziekenhuis Bernhoven

Bezoekers Bernhoven willen ondersteuning bij bezoek aan het ziekenhuis. Ook persoonlijk contact is een belangrijk aspect. Gastvrouwen voor de nieuwe gemeente.

Joost daagt gemeente Maashorst uit!

Joost wil de knusheid van Uden behouden. Daarnaast wil hij uitgaansgelegenheid voor 16+'ers.

Ans daagt gemeente Maashorst uit!

Ans wil dat gemeente Maashorst actiever wordt in het vormen van groepswoningen.

Uitdaging aan gemeente Maashorst!

Jose wil de nieuwe gemeente Maashorst meegeven dat ze meer moeten zorgen voor de ouderen. Er moet iets meer omgekeken worden naar de ouderen. Het moet comfortabeler gemaakt worden voor hun. 

Egbert van Hout daagt gemeente Maashorst uit!

Egbert van Hout wil graag iets vertellen over de toekomst van de nieuwe gemeente Maashorst. Waar Egbert zich zorgen overmaakt en waar hij zich voor in wil zetten is de afstemming van de vergoedingen van de sociaal culturele activiteiten en de sportactiviteiten. Dit moet goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen deel kan blijven nemen aan de verschillende activiteiten. 

Chiel Timmers, Lid gebiedsplatform Uden Buiten daagt gemeente Maashorst uit!

Chiel daagt de nieuwe gemeente Maashorst uit om samen met haar bewoners, en de bewoners van het buitengebied een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen.
Wat doen we met de vrijkomende stallen? Willen we semi industriegebiedjes in het buitengebied?

De grote uitdaging zal zijn, hoe een open landelijk gebied te behouden, waar nieuwe ontwikkelingen een kans moeten krijgen, grondgebonden bedrijven vooruit moeten kunnen en alle inwoners en bezoekers kunnen genieten en recreëren van onze mooie nieuwe gemeente.
Dit toekomstbeeld zou ook mede zorg moeten dragen voor een goed woon en vestigingsklimaat in onze regio waar je wil zijn en wonen.

Folkert Soetenga daagt gemeente Maashorst uit!

Folkert Soetenga: Ik daag de nieuwe gemeente Maashorst uit een goed woonbeleid te  realiseren voor allen van jong tot oud. Voor bewoners van alle kernen, van klein tot groot.

Creëer flexibele meer-generatie woningen, duurzaam en levensloopbestendig. Heb speciale aandacht voor knelpunten. Biedt jonge  starters betere kansen op een koopwoning en medioren/senioren geschikte toekomstbestendige "lang thuis in eigen huis" woningen. Maak empathische  woonwijken. In alle kernen met alle basisvoorzieningen op loopafstand.

Werk ook aan de doorstroom en levensloopbestendig maken van het huidige woningbestand.

Het mooiste plekje van Antoon de Louw

Antoon de Louw staat in het meest noordelijke puntje van gemeente Landerd. Dit wordt ook het meest noordelijke puntje van gemeente Maashorst. Hij vindt dit het leukste plekje van Maashorst, omdat hij hier goede herinneringen heeft aan de mooie verhalen van zijn vader die hij vertelde over deze streek.
Benieuwd naar deze verhalen? Bekijk dan zijn filmpje.

Uitdaging van Marije van Diggelen

Marije van Diggelen is gastvrouw van de Zuiderwaterlinie. Dat is een verdedigingslinie dat loopt van Bergen op Zoom naar Grave. Marije staat in het filmpje in het noorden van Reek. Zij heeft als gastvrouw van de Zuiderwaterlinie een plan ingediend waarin staat dat zij graag een veerpontje wil aanleggen. Aan de overkant is een pad waar je heerlijk kan lopen tussen schitterende natuur. Daarnaast hoef je in het weekend niet meer over drukke dijk te lopen, maar kun je veilig binnendoor wandelen.

Uitdaging van het Docus de Das Avonturenpad!

Voor de uitdaging hebben wij een collage gemaakt van het Docus de Das Avonturenpad. Voor ons als recreatiebedrijf zijn dergelijke projecten met steun van de gemeente van belang om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor onze gasten welke bij ons verblijven. Wij merken dat Docus een leuke aanvulling is voor wat wij aanbieden en waarvan wij denken waar de gemeente Maashorst in de toekomst ook voor zou moeten staan:

Een gunstig ondernemingsklimaat waar recreëren en genieten van de natuur voorop staan.

De sfeer en uitstraling van het pad passen bij onze uitbreidingsplannen voor de toekomst waar wij nu volop mee bezig zijn. Over 5 jaar hopen wij dan ook een goed onderhouden DocusPad te zien en wellicht meer van dergelijke initiatieven!

Wilma Ariens bedankt!

"Wilma staat altijd voor ons klaar"

Het favoriete landschap van Frans

Dit zijn de kalveren van Frans. Frans ziet zich genoodzaakt om zijn bedrijf binnen enkele jaren te beëindigen vanwege de regelgeving van Brabant. Desondanks is zijn boodschap voor de nieuwe gemeente: blijf ook aandacht houden voor de agrarische bedrijven die doorgaan. Dit kan door te zorgen voor deskundige medewerkers en een snelle doorlooptijd van vergunningen.

De mooiste plek in Uden

Bloemiste uit Oventje op de markt in Uden. Mensen uit Landerd en Uden weten de weg goed te vinden naar haar bloemenkraam op de markt in Uden.

Een nieuw Maashorst product

Edwin van der Linden uit Uden heeft een echt Maashorst product. Hij staat op de markt met soepen en yoghurt met granola. Hij levert vers en van lokale producten. Dat is gezond en duurzaam.

Uitdaging!

Heer van der Linden: "Ik hoop dat in de gemeente Maashorst de kleinschaligheid blijft. Het wordt namelijk een heel groot gebied waar meer mensen mee gaan besturen."

Uitdaging!

Mevrouw van de Linden wil dat gemeente Maashorst dezelfde fijne gemeente wordt als de huidige gemeente in Uden. Zij vindt dat het in Uden super geregeld is met betrekking tot de gehandicaptenzorg. 

De favoriete plek van Stijn

Dit is Stijn. Hij wil graag FC Uden laten zien. Niet zozeer omdat het de mooiste plek is van Uden, maar wel een bijzondere. Een met betekenis. Hij begon er in de F’jes en zit nu in het bestuur. Al jaren komt zijn elftal 2keer per week terug om er te sporten (terwijl de helft nog maar in Uden woont!). Vrienden voor het leven.

Uitdaging!

Monica heeft samen met collega Karen een bloementje overhandigd aan John van der Burgt. Door de sluiting van DA zou het voor onze inwoners, met name van Zeeland, niet meer mogelijk zijn om pasfoto’s te laten maken in Zeeland. Ondernemerschap is ook meedenken met de inwoners als een dienst verdwijnt. Wij hebben John benaderd en gevraagd om deze dienst over te nemen en deze handschoen heeft hij opgepakt! Inwoners kunnen vanaf 4 mei bij Uw Groene Vakwinkel in Zeeland terecht. Monica en Karen hebben ook een bloemetje bezorgd bij Inge van de DA om haar te bedanken voor de fijne samenwerken van de afgelopen jaren.

Uitdaging!

Dit is de heer Shatara met twee van zijn dochters. Zij waren bij de gemeente Landerd voor informatie om genaturaliseerd te worden. Het gezin bestaat uit zeven personen. Zij wonen heerlijk rustig in Zeeland, hebben fijne buren. De kinderen vinden het ontzettend fijn op school. Het gezin daagt de gemeenten uit om voor hen een grotere woning te zoeken in Uden, zodat alle kinderen een eigen plekje hebben. Ook dagen zij de nieuwe gemeente Maashorst uit om voor betere busverbindingen te zorgen naar Uden en ‘s-Hertogenbosch.

Uitdaging!

Dit is Peter. Samen met Monique heeft hij een koeienbedrijf en een camping. Veel contact met de gemeente is nu dat je een vergunning aanvraagt en ja of nee krijgt. Maar een gesprek zou vaak prettiger en nuttiger zijn dan een procedure. Hij daagt gemeente Maashorst uit om mee in gesprek te gaan met de burgers.

Stilstand geeft geen perspectief voor de toekomst

Dit zijn Jos en Heidi. Ze hebben een zorgboerderij, houden koeien en bestieren een camping. Willen we ook een volgende generatie boeren een kans geven, dan blijft ruimte voor ontwikkeling nodig, want stilstand geeft geen perspectief voor de toekomst.

Uitdaging: Maak een nieuw gemeente Maashorst product

Ijscafé Holland gaat de uitdaging aan!

Wij zijn met volle enthousiasme jullie uitdaging aangegaan. Uren hebben wij op de Maashorst rond gelopen. Hierbij ons filmpje met de door ons verzonnen Maashorstproducten die wij voor jullie hebben gemaakt. Een heerlijk kopje Maashorstkoffie met een gebakje van vlierbessen en vlierbesbloessem ijs. Verrassend en fris! Je proeft lekkerlijk de natuur!

Uitdaging

Uden heeft een heerlijk bosrijk gebied. Er is een beweegbos. Alleen mist zij nog een sportcomplex voor alle verenigingen in Uden. Waar we allemaal bij elkaar kunnen komen. Dit is goed voor de uitstraling van Uden.

Koeienboer Geert

Dit is koeienboer Geert. Hij stelt dat je de ontwikkeling van het buitengebied niet los kunt zien van de ontwikkeling van de kernen.

De favoriete plek van Chris

Dit is Chris. Hij heeft een minicamping in Reek. Hij vindt het weidse uitzicht vanaf de camperplaatsen het allermooist. Op zijn camping zijn alle aspecten van het boerenleven onderdeel van je vakantiebeleving.

Uitdaging: Maak een nieuw gemeente Maashorst product

Wilco de Zeeuw roept op om de Maashorst Yoghurt te kopen! De yoghurt van Wilco is heerlijk. Maar door de yoghurt te kopen, koop je ook een stukje beheer van de Maashorst.

Gemoedelijke sfeer op de markt in Zeeland

Ester staat met haar groentekraam graag in Zeeland. Er hangt hier namelijk een gemoedelijke sfeer!

Uitdaging van Jose

Jose uit Reek daagt gemeente Maashorst uit! Zij wil graag het dorpse karakter behouden in de nieuwe gemeente Maashorst.

Uitdaging van Ilse

Ilse daagt gemeente Maashorst uit!

Ilse mist nu activiteiten voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Er is weinig aansluiting met activiteiten die er nu zijn in de gemeente.

De favoriete plek van Lambert

Dit is Lambert, een van de mensen achter de heemtuin in Zeeland. 'Heem' betekent zoveel als 'van vroeger'. Bij hem kun je zien, voelen, ruiken en proeven hoe het leven in de streek vroeger was.

Tip voor kinderen die willen lezen

Iedereen is een expert van zijn eigen situatie. Daarom maken kinderen handige leesslingers.

Stap 1: Lees het boek
Stap 2: Laat weten wat je ervan vindt
Stap 3: Als andere kinderen jouw reactie lezen, worden ze ook benieuwd naar het boek


Tip van Jeanet!

Jeanet heeft een slimme oplossing voor een voorziening in Uden die overboekt is. Ze leest in de lokale krant dat er in Zeeland nog wel plek is en brengt haar kinderen en de vriendjes van haar kinderen naar de Boekenscouts. Zo zitten de groepen in Uden en Zeeland vol!

Heeft u een slimme oplossing voor het ontbreken of slecht bereikbaar zijn van voorzieningen? Maak een instructie en omschrijf dit als tip voor anderen.

Marianne daagt uit!

Marianne werkt al 30 jaar in de bibliotheek van Zeeland. Een bibliotheek doet veel meer dan boeken uitlenen. Ze organiseren steeds vaker inspirerende en educatieve bijeenkomsten. Marianne daagt maatschappelijke organisaties uit om samen met haar en haar collega's mooie programma's te maken.

Maria bedankt!

Maria werkt al 17 jaar bij gemeenschapshuis de Garf in Zeeland. Namens stichting zorghuis Landerd heeft ze zich heel veel ingezet en daarom verdient zij een bloementje.

Gemeente Maashorst daagt uit! Zet iemand die in uw ogen iets waardevols gedaan heeft voor de gemeenschap op een leuke manier in het zonnetje. Film uw actie en deel dit met #deuitdagingen

De uitdaging van Gijs!

Gijs uit Zeeland vindt het belangrijk dat je in een dorp als Zeeland, ook al gaan ze fuseren met het mooie gemeente Uden, dat je blijft werken aan ontmoetingen met elkaar. "Jong, oud, iedereen moet met verenigingen en sport elkaar blijven treffen. Ik vind het belangrijk dat daar een mooie plek voor is. Ik zet mezelf heel erg in voor een nieuw dorpshuis. Dat is een mooie uitdaging voor de nieuwe gemeente Maashorst om daarmee aan de slag te gaan." 

Uitdaging

"Altijd aan de laatste mem liggen in Odiliapeel"
Diverse bewoners van Odiliapeel geven aan het gevoel te hebben dat ze achtergesteld worden ten opzichte van Uden. Anoniem vertellen zij het verhaal van de stoeptegels bij de kerk: in Uden kregen ze nieuwe stoeptegels, de oude tegels werden in Odiliapeel gedumpt!

Waar zou u hulp bij willen hebben van een raadslid, een bestuurder, ambtenaar of andere bewoner en waarom? Deel dit door middel van een filmpje en leg de uitdaging uit.

Uitdaging!

Samen met deze Peelse groep hebben we vlaggen ontworpen voor de nieuwe gemeente Maashorst. Belangrijke elementen zijn saamhorigheid, schapen wassen, doorzettingsvermogen, pionieren en de ooievaar.

Gemeente Maashorst daagt uit!
Ontwerp de nieuwe vlag van de gemeente Maashorst. Beschrijf waarom u voor dit ontwerp gekozen hebt en deel dit met #deuitdagingen 

Uitdaging!

Tinie van Deursen vindt deze plaquette in Odiliapeel belangrijk. Onze ouders hebben dit gebied met hard werken ontgonnen. Het was hier stoffig en er stonden hier maar vijf huizen.

Gemeente Maashorst daagt uit!
Maak een foto van de belangrijkste plek in jouw gemeente en geef een toelichting in het bijschrift.

Ruim aanbod van literatuur bij de bieb in Zeeland

Door het ruime aanbod van de bibliotheek komen mensen uit de omliggende gemeentes naar Zeeland. Zij doen daarna nog wat boodschappen. Omdenken dus: sterk bibliotheek aanbod draagt bij aan economische spin off.

Uitdaging!

Renske komt naar de bibliotheek in Zeeland voor het goede aanbod jeugdboeken. Maar Renske mist een Blokker in Zeeland waar ze stofzuigerzakken voor oma kan halen. Anders moet ze helemaal naar Uje fietsen en da's te ver.

"Ontmoeting, ontmoeting dat is het juiste woord"

In Zeeland zijn ze trots op het persoonlijke contact in de bieb van Zeeland.

De bieb is de ontmoetingsplek voor iedereen. We willen graag gastvrij zijn voor alle mensen uit Zeeland en de omgeving. Van 0 tot 100 jaar. We hebben een leuke leesclub, we hebben creatieve inloopmiddagen waar mensen breien, haken en onze digitale vaardigheden. Ontmoeting, ontmoeting dat is het juiste woord. We hebben nu nog geen flitsende bieb, maar de mensen komen toch graag naar ons toe. Als we dadelijk een nieuwe Maashorst gemeente hebben, dan hoop ik dat we een prachtig ontmoetingshuis hebben met een bibliotheek erin en nog meer plek voor mooie ontmoetingen en lezingen.

Nelleke Hoppenbrouwers favoriete plek: het mozaïek bankje bij de kerk

De favoriete plek van Nelleke is het mozaïek bankje dat staat bij de kerk. Het is een bank waar je verhalen kunt delen. Dit werkt tegen irritatie, problemen en pesten. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Je doet het Samen met een hoofdletter S.

Tom en Ownie namen de uitdaging aan!

"Til me maar romantisch op". Tom en Ownie komen uit Zeeland en namen deze uitdaging aan. Zij vinden de nieuwe gemeente Maashorst top.

De Eetkamer zegt volmondig ja!

De Eetkamer gaat de uitdaging aan!

Cravt gaat de uitdaging aan!

Cravt gaat de uitdaging aan en dat heeft zeker iets met bier te maken.

Maak een nieuw gemeente Maashorst product. Laat het product zien en licht het toe in een filmpje van 1 minuut.

Zwemmen in Uden

Caroliene uit Veghel en een heleboel anderen uit Veghel komen hier om zwemles te volgen, omdat het hier zo goed geregeld is.

Volg mij! zegt Berry Bevers

Berry Bevers uit Uden wil graag wat punten mededelen:

Burgers moeten meer samenkomen om contact te maken. Dit helpt zeker tegen eenzaamheid. Activiteiten die we vroeger hadden met Uden Sportief zijn verdwenen, samen zijn en met zijn alle naar de Markt gaan. We moeten toch contact houden en niet achter je eigen deur blijven zitten. Zelf ga ik naar een inloop toe en ga ik regelmatig wandelen met ouderen die in een rolstoel zitten. Dit doe ik om positiviteit uit te dragen, volg mij!

"Het blijft onder ons"

Toon Cobussen heeft als lid van een boekencommissie, bestaande uit zes buurtgenoten, een boek geschreven voor het 50-jaar bestaan van Buurtvereniging 'Onder Ons'. Hier staan verschillende anekdotes en verhalen van (oud-)buurtbewoners in.

Tip voor anderen

Tip van Zekiye uit Wijsthoek voor als je veel boodschappen moet halen en de supermarkt ver weg is:

Stap 1: bel je kinderen of buurvrouw met een rijbewijs
Stap 2: rij samen naar een supermarkt
Stap 3: doe gezellig boodschappen

Zo heb je de boodschappen, ben je er ook eens uit en heb je weer contact met je kinderen/je buren.

Caritas daagt gemeente Maashorst uit!

Caritas daagt de gemeente Maashorst uit om een nieuwe locatie te vinden waar Caritas niet meer uit hoeft. 

Uitdaging!

Uitdaging van Rinus

Rinus van Oudenaarde uit Uden heeft een uitdaging voor de gemeente Maashorst: 

Ik ben zelf gepensioneerd en ik kijk weleens naar baantjes, maar ik zie weinig banen voor 65+'ers. Terwijl ik denk dat die er veel zijn en dat veel bedrijven zitten te wachten op een extra handje. Hier is te weinig aandacht voor. Het kan wel via een uitzendbureau, maar daar zitten ouderen niet op te wachten. De uitdaging aan de gemeente is een simpel systeem waar vraag en aanbod bij elkaar staan. Zelf wil ik mee denken om dit tot stand te brengen.

Tip voor betere bereikbaarheid

Leila Noppen heeft een tip voor de gemeente Maashorst: breng de trein terug in Uden. Vroeger reed hier een trein. Nu moet ik lang met de bus, als deze rijdt in de winter. Een tip hoe wij hier mee omgaan? Als een van de jonge moeders een auto tot haar beschikking heeft, dan appen we elkaar en gaan we samen op pad. Is ook gezellig!

Tip voor veilige speeltuintjes

Dit is Wendy en haar 2 jaar oude dochter. Haar tip is om speeltuintjes speeltoestellen te geven waarop haar dochter veilig kan klimmen en spelen met haar handjes waaraan een paar vingertjes ontbreken.

Uitdaging!

Carien uit Uden daagt uit!

Ik zou het leuk vinden als een groenteboer met een bakfiets of een SRV-wagen met levensmiddelen in de straat komt en mensen uitdaagt om even een boodschapje te doen. Tegelijkertijd maken zij een praatje en weten zij wie de buurvrouw of buurman is. Dat is een win-win situatie.

Uitdaging!

De uitdaging van Emre is aangenomen door Dagmar!

Waar zou u hulp bij willen hebben van een raadslid, een bestuurder, ambtenaar of andere bewoner en waarom? Formuleer het als een uitdaging aan een specifiek persoon in een kort filmpje.

Uitdaging!

Dit zijn Yvonne en Fred uit Uden. Zij lopen graag door het buitengebied. Ze zien op de grens van bos- en boerenland twee ontwikkelingen. Grootschaligheid in de landbouw die gepaard gaat met het spuiten tegen onkruid. Maar ook: kleinschaligheid, natuurtuinen en pluktuinen. Zelf is Yvonne in opleiding tot stadsboerin. Ze wil daarbij graag kleinschalig samenwerken met de gemeente. 

Uitdaging: ontwerp de nieuwe vlag van Maashorst

Hanneke van Alphen is de uitdaging aangegaan! Zij heeft een vlag ontworpen voor de nieuwe gemeente Maashorst.

Vlag is opgemaakt:
Links deel vlag van Landerd
Rechts deel vlag van Uden
Midden onder bewonerssporen onder Ziekenhuis
Midden/midden breuklijn
Midden boven natuur Annabos

De pijlen zijn voor mij nog een stukje verwijzing naar het land van Ravensteijn in het wapen van Uden, maar ze verwijzen ook nog naar een gezamenlijk punt wat nog toekomst is.

Tip voor een schoon buitengebied

Tip van Thea voor een schoon buitengebied:

Stap 1: Neem een lege plastic tas mee als je van huis vertrekt
Stap 2: Tijdens het hardlopen, het uitlaten van de hond of gewoon wanneer je naar je werkt fietst, al het zwerfafval verzamelen
Stap 3: Bij thuiskomst wel het afval scheiden. 

Binnenkort is deze...

De favoriete plek van Koos der Linden uit Volkel: het bosje van Odiliapeel

Als zijn kinderen en kleinkinderen uit Zwitserland komen gaan ze wandelen en reeën kijken. Daar lopen er zes of zeven. 

Maak een foto van de meest bijzondere plek in uw omgeving en maak een bijschrift met toelichting. Schrijf er bijvoorbeeld een anekdote over die plek bij. Of beschrijf een gebeurtenis op deze plek.

Maashorst-harinkje: puur, eerlijk en duurzaam gevangen

De Maashorst-harinkje is een eerlijk, heerlijk en duurzaam visje.

Tip voor meer saamhorigheid

Tip van Marieke om saamhorigheid te vergroten:

Stap 1: Download de app 'Next Door'
Stap 2: Schrijf je in
Stap 3: Help elkaar op een makkelijke manier

Heeft u slimme oplossingen voor het ontbreken of slecht bereikbaar zijn van voorzieningen? Maak een instructie van foto’s en beschrijvingen van de te nemen stappen als tip voor anderen. 

Paasei-versier wedstrijd

Een drietrapsraket voor een goede dienst. Ontmoeting jong en oud. Haal een ei. Beschilder het en breng het terug. Het mooiste ei krijgt een prijs van de ouderen. 

Tip: als er geen klimbos is moet je zelf een goede klimboom zoeken!

De vrienden Tijn, Nick, Daan, Saar, Kim en Joep vinden klimmen heel leuk.
Tip: Als er geen klimbos is moet je zelf een goede klimboom zoeken!

Heeft u slimme oplossingen voor het ontbreken of slecht bereikbaar zijn van voorzieningen?
Maak een instructie van foto’s en beschrijvingen van de te nemen stappen als tip voor anderen. 

Uitdaging: ontwerp de nieuwe vlag van de gemeente Maashorst

Sabine van Tienen heeft met veel enthousiasme twee ontwerpen gemaakt voor de nieuwe gemeente Maashorst.

Toelichting:

* Het Maashorst teken.

* Het groene hart van Noord Brabant.

* Rood-wit geblokt, kleuren van Noord Brabant, waar we trots op zijn. 

* Blauwe achtergrond, lucht en water elementen.

Een vrolijke en kleurrijke vlag, die de warme en hartelijke Brabantse gemoedelijkheid uitstraalt. En door zijn Maashorst teken direct aangeeft in welk gebied men zich bevind. 


Wordt u hier ook enthousiast van? Ontwerp ook een vlag voor de nieuwe gemeente Maashorst. Beschrijf waarom u voor dit ontwerp gekozen hebt en deel dit met #deuitdagingen 

Uitdaging van de voorleesclub

De moeders van de voorleesclub weten precies wat wonen in Volkel prettig maakt: we kennen elkaar en we lossen het samen op. Maar: hoe houden we die kwaliteit ook in de toekomst in stand?

Bedankt!

Deze dames doen de inkopen voor het Kienen bij de Regenboog, bedankt!

"Ik ben al 40 jaar lid. Jonge mensen werken. Daarom blijven we dit doen"

Zet iemand die in uw ogen iets waardevols gedaan heeft voor de gemeenschap op een leuke manier in het zonnetje. Film uw actie. 

Blaaskapel de Rogblazers gaat uitdaging aan

‘Een volkslied voor gemeente Maashorst’

Blaaskapel De Rogblazers uit Schaijk heeft een bijzondere uitdaging aangenomen: het componeren van een volkslied voor de nieuwe gemeente Maashorst! De muzikanten werden uitgedaagd door burgemeester Henk Hellegers van Uden.

Tijdens de rondrit van de twee gemeenteraden en de colleges van B. en W. door Landerd en Uden - op maandag 8 april - ontmoette hij De Rogblazers in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. De burgemeester greep direct zijn kans en wist de musici de toezegging te ontlokken dat ze werk gaan maken van deze uitdaging. Zo blaast de nieuwe gemeente Maashorst straks ook op muzikaal gebied een mooie partij mee! En natuurlijk zijn de bestuurders bereid uit volle borst mee te zingen als het lied er is.

Onze favoriete plek: De Schakel

De Schakel is onze favoriete plek: hier worden betaalbare lessen gegeven. We kunnen elkaar hier ontmoeten. Het is laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en we hebben samen veel plezier.

De makers van de Maashorst

Dit zijn de makers van de Maashorst. In de zomer onderhouden ze de plantsoenen en in de winter planten ze duizenden bomen. Het is een beetje hun Maashorst.

Lilly: Wat hebben de andere kernen en bewoners te bieden?

Dit is Lilly, zij is een van de weinige mensen met een Chinese achtergrond in de buurt. Ze merkt op dat er veel gericht is op Uden, omdat daar de meeste voorzieningen zijn. Zij vraagt zich af wat de andere kernen en de bewoners van deze kernen te bieden hebben? Lilly wil dit graag weten, zodat zij en andere bewoners uit Uden, ook meer deze kernen kunnen gaan bezoeken voor de verschillende voorzieningen. 

Uitdaging van Pascal van Schouwen

Ik heb een uitdaging voor de gemeente omtrent de 30-kilometerzones. Op veel 30-kilometerzones worden vaak de verkeersborden gestolen voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje. Om toch duidelijkheid te behouden over de 30-kilometerzone zou ik adviseren: geef het op de wegdek aan. Ik ben bereid om hier aan mee te helpen.


Waarbij zou u de gemeente willen betrekken en waarom? Omschrijf dit als een uitdaging in een kort filmpje. Benoem ook hoe u zou kunnen helpen! De leukste 5 uitdagingen worden uitgevoerd.

Dani Brink heeft een uitdaging voor de gemeente

Doe, denk, praat, maak, mee! Dani heeft de volgende uitdaging voor de gemeente Maashorst: Ik zou graag willen dat de oude politiebureau verbouwd wordt tot een nieuw winkelcentrum. Zodat ook in Uden voordelig gewinkeld kan worden en er meer mensen naar Uden toekomen.

De favoriete plek van Dennis van Poppelen: Sesterpark

"Je kan er lekker een potje voetballen met de jongens. Kinderen kunnen er spelen. Daar komt iedereen lekker bij elkaar"


Maak een foto van de meest bijzondere plek in uw omgeving en maak een bijschrift met toelichting. Schrijf er bijvoorbeeld een anekdote over die plek bij. Of beschrijf een gebeurtenis op deze plek.

Uitdagingen!

Hennie Biemans – dorpsraad Volkel: Ik daag de nieuwe gemeente Maashorst uit om goed mee te denken over het bouwen van mantelzorgwoningen.

Uitdagingen!

Tonny de Louw: Ik vind dat het voor de nieuwgevormde gemeente Maashorst een hele uitdaging wordt, dat een zo'n klein dorp als Reek, straks goed zichtbaar is binnen de nieuwe gemeente.

Udenaar de toekomst daagt de nieuwe gemeente uit

Wij dagen de gemeente uit! We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat best veel dingen goed zijn gegaan. Wij hebben veel ruimte gekregen om te experimenteren en te kijken wat er wel goed gaat en wat er niet goed gaat. Deze lijn willen we door zetten. Wij hebben gemerkt dat zowel de burger als het bestuur in Uden heeft geleerd van fouten die je mag maken. Juist daardoor word je met elkaar sterker.

Contactadvertentie: Peels platform

Peels platform, gespierde kerels uit Odiliapeel zkn contact met de gemeente om samen langs de bosrand te wandelen en praten over de tkmst vd jongeren van Peel.

Uitdaging! De toekomst van Schaijk

Ik daag de gemeente uit om samen na te denken over zonnepanelen voor op het dak.

Uitdaging

Wij dagen de gemeenteambtenaren uit om samen met ons door Maashorst te wandelen. Om alle grote koeien en alle grote beesten die er niet in thuishoren eruit te jagen, zodat wij weer op ons gemak en op een leuke manier door de Maashorst te kunnen struinen en niet door de corridors.

Samen goed voor zo’n 750 jaar Udense ervaring

Samen met deze Udenaren is er gewerkt aan een aantal vlaggen. De elementen op het whiteboard symboliseren de identiteit.

Uitdaging

Goede verbinding naar de Maashorst

Waarbij zou u de gemeente willen betrekken en waarom? Omschrijf dit als een uitdaging in een kort filmpje. Benoem ook hoe u zou kunnen helpen! De leukste 5 uitdagingen worden uitgevoerd.

Onze favoriete plek: Moesbos

Onze favoriete plek: "Moesbos. Rachel heeft hier voor het eerst hier gezoend. Gitte is bang voor de eenden. Een plekje waar we rustig kunnen praten en anderen niet tot last zijn."


Maak een foto van de meest bijzondere plek in uw omgeving en maak een bijschrift met toelichting. Schrijf er bijvoorbeeld een anekdote over die plek bij. Of beschrijf een gebeurtenis op deze plek.

“Hier bouwden wij als kinderen boomhutten.”

Maak een foto van de meest bijzondere plek in uw omgeving en maak een bijschrift met toelichting. Schrijf er bijvoorbeeld een anekdote over die plek bij. Of beschrijf een gebeurtenis op deze plek.

Contactadvertentie: Grp. v. bez. vd babbelaar.

Contactadvertentie: Grp. v. bez. vd babbelaar. Onze gem. leeftijd is in de tachtig. Wij zkn contact met gemeente: de koffie staat voor u klaar in de Babbelaar.

Beschrijf in een contactadvertentie wat voor contact u met de gemeente wilt en ook waar en hoe. Begin met een beschrijving van uzelf.

Tip: het milieuvriendelijk afvoeren van incontinentiemateriaal

Heeft u slimme oplossingen voor het ontbreken of slecht bereikbaar zijn van voorzieningen zoals brievenbussen, bushaltes, zwembad, e.d.? Geef uw oplossing in de vorm van een tip voor anderen. Beschrijf uw tip in drie stappen met foto’s.

"Onze favoriete plek. Omdat het hier zo rustig is."

Maak een foto van de meest bijzondere plek in uw omgeving en maak een bijschrift met toelichting. Schrijf er bijvoorbeeld een anekdote over die plek bij. Of beschrijf een gebeurtenis op deze plek.

Tip: de beste fietsroute van de Maashorst

Heeft u slimme oplossingen voor het ontbreken of slecht bereikbaar zijn van voorzieningen zoals brievenbussen, bushaltes, zwembad, e.d.? Geef uw oplossing in de vorm van een tip voor anderen. Beschrijf uw tip in drie stappen met foto’s.

Wim bedankt

Zet iemand die in uw ogen iets waardevols gedaan heeft voor de gemeenschap op een leuke manier in het zonnetje. Film uw actie. 

Tip: Zelfredzaam zijn wanneer het bushokje is weggehaald

Door Diny Vogels

Heeft u slimme oplossingen voor het ontbreken of slecht bereikbaar zijn van voorzieningen zoals brievenbussen, bushaltes, zwembad, e.d.? Geef uw oplossing in de vorm van een tip voor anderen. Beschrijf uw tip in drie stappen met foto’s.

Tip: woonunit in de tuin

Waarbij zou u de gemeente willen betrekken en waarom? Omschrijf dit als een uitdaging in een kort filmpje. Benoem ook hoe u zou kunnen helpen! De leukste 5 uitdagingen worden uitgevoerd.

Jacqueline en Jo bedankt

Zet iemand die in uw ogen iets waardevols gedaan heeft voor de gemeenschap op een leuke manier in het zonnetje. Film uw actie.