Nog
234
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 234 dagenDe Colleges van burgemeester en wethouders van Uden en Landerd hebben de toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst vastgesteld. Deze visie geeft weer hoe de nieuwe gemeente er straks uit ziet. Wat maakt de gemeente bijzonder? Wat vinden inwoners belangrijk? Het staat kort en bondig in de toekomstvisie in 't kort. De volledige versie vind je in deze toekomstvisie voor de gemeente Maashorst.

De toekomst van de gemeente Maashorst kent vier belangrijke thema’s:

  • Zes dorpen: één gemeente
  • Een aantrekkelijk plek om te wonen, te werken en te bezoeken,
  • Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
  • Samen denken, samen doen

 
Consultatieronde

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben van 2 tot en met 8 september via een online enquête kunnen reageren op de toekomstvisie. Ook hebben we in die week veel mensen op straat gesproken. Zo hebben we veel meningen over de toekomstvisie op kunnen halen!

Resultaten consultatieronde

Klik hier om de resultaten van de consultatieronde te bekijken.Op 24 oktober aanstaande besluiten de gemeenteraden van Landerd en Uden over het herindelingsontwerp, inclusief toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde.