Nog
804
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 804 dagen


Belangrijke documenten


Op deze pagina vindt u alle belangrijke documenten die tijdens het herindelingsproces gemaakt zijn.


17 september 2019 - Publicatie herindelingsontwerp

De colleges van gemeente Landerd en gemeente Uden stellen tijdens de collegevergadering het herindelingsontwerp vast.

17 september 2019 - Publicatie resultaten consultatieronde toekomstvisie

23 augustus 2019 - Publicatie toekomstvisie 

24 juni 2019 - Festival gemeente Maashorst

3 juli 2019 - Herindelingsscan

De provincie: ‘Nieuwe gemeente Maashorst is financieel gezond’  

28 februari 2019 - Gemeenteraden stellen Plan van aanpak vast

8 november 2018 - Gemeenteraden nemen principebesluit herindeling